Zelfevaluatie

In alle branche codes is de noodzaak tot een jaarlijkse zelfevaluatie opgenomen. In vele branches is het zelfs verplicht. Een zelfevaluatie wordt gebruikt voor het kijken naar het eigen functioneren van de raad van toezicht of commissarissen en zijn leden. Wat ging, goed, wat kan beter, wat helpt de raad om beter te functioneren en zijn taak te vervullen jegens de organisatie waarvoor de raad werkt.

 

Er zijn verschillende manieren om een zelfevaluatie te doen. Het hangt er bijvoorbeeld van af hoe ervaren u als Rvt of RvC bent, en wat er allemaal op uw RvT of RvC afkomt de komende tijd. Wat wilt u bijvoorbeeld leren van het verleden om in de toekomst beter beslagen ten ijs te komen. U kunt Go for Colour hierover vrijblijvend consulteren.

06 – 54 21 77 03
info@goforcolour.nl