Vacatures

 

 

Stichting Kinderopvang Purmerend 

zoekt een Directeur-bestuurder

 

 

De organisatie

De Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) is de werkgever van 320 medewerkers, heeft 42 locaties en heeft in 2022 een omzet van 14 miljoen. De organisatie heeft een zeer divers aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

SKOP is ambitieus. SKOP droomt van Kindcentra waarin geïntegreerd een divers aanbod van diensten vorm krijgt. Gedurende een dag die loopt van 07:00 tot 19:00 uur en gedurende 50 weken per jaar, wordt er een aanbod gedaan aan kinderen om ze te helpen bij hun ontwikkeling en groei door samen of individueel te spelen, te leren, te werken, te onderzoeken en te ontdekken, te sporten, te koken, te ondernemen etc.  En dat aanbod wordt in de kern gedaan door één team, werkend vanuit één (pedagogische) visie, passend bij de wijk, buurt, dorp, leerling populatie van het Kindcentrum.

In toenemende mate is er het belang van een intensieve samenwerking met het Primair Onderwijs. De mogelijkheid om kinderen zo een meer gelijkwaardige uitgangspositie en ontwikkelkansen te geven, neemt daarmee sterk toe. Door deze samenwerking ontstaat ook de mogelijkheid om kinderen zo nodig te monitoren en eventuele haperingen in de ontwikkeling vroeg te signaleren, eventueel met inschakeling van andere professionele instanties als jeugdzorg.

SKOP en OPSPOOR hebben elkaar gevonden in deze maatschappelijke opdracht en willen samen graag de uitdaging die de samenleving, ouders en kinderen aan hen stelt, het hoofd bieden.

De samenwerking heeft inmiddels ook fysiek vorm gekregen doordat SKOP en OpSpoor een gezamenlijk hoofdkantoor hebben betrokken waardoor communicatie vloeiend verloopt.

Echter, de belangrijkste opdracht voor de nieuwe bestuurder is en blijft het besturen van SKOP, en het borgen van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang in de regio.

 

Profiel van de directeur-bestuurder:

SKOP zoekt een ervaren directeur-bestuurder die beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Zij of hij stuurt op hoofdlijnen, heeft aantoonbaar ervaring in veranderprocessen in organisaties, kent de aanpak van cultuurverandering, en weet mensen in beweging te krijgen. Bij voorkeur woont zij of hij in het werkgebied van SKOP.

De nieuwe directeur-bestuurder van SKOP heeft een heldere en inspirerende visie op de ontwikkelingen in de Kinderopvang, de kansen in samenwerking met Primair onderwijs, de IKC-ontwikkeling, en op de positie van de organisatie in de toekomst.

De nieuwe directeur-bestuurder voelt zich als een vis in het water in het politiek krachtenveld en een bestuurlijk complexe omgeving. Zij of hij is van nature een goed netwerker en bouwt zorgvuldig aan relaties, zowel intern als extern.

 

De verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder:

 

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de juiste strategische koers van de organisatie.

De directeur-bestuurder neemt alle relevantie ontwikkelingen in de maatschappij, in de markt, in de branche, en in de organisatie in ogenschouw en bouwt met die gegevens aan de juiste koers voor SKOP, waarbij continuïteit, bestaansrecht, kwaliteit en marktpositie steeds cruciale ingrediënten zijn.

 

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor een ambitieus personeelsbeleid.

De directeur-bestuurder vertaalt de ambities en de koers van de organisatie in een dynamisch en professioneel personeelsbeleid dat ervoor zorgt dat alle medewerkers zijn toegerust voor de toekomst.

 

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor een scherp financieel beleid.

De directeur-bestuurder vertaalt de ambities en de koers van de organisatie in een gezond financieel beleid dat ruimte geeft aan toekomstige ontwikkelingen en de ambities van de organisatie.

 

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de positionering van de organisatie.

De organisatie van SKOP staat. Het managementteam is in positie, de organisatie is financieel gezond en op orde, en de organisatie is voor (toekomstige) medewerkers een aantrekkelijke werkgever. De focus is op kwaliteit, samenwerking met ketenpartners en het borgen van de positie van SKOP hierin.

 

Werkwijze van de directeur-bestuurder:

De directeur-bestuurder bestuurt de organisatie door een uitstekende samenwerking met het managementteam. Zij zijn de professionele managers die met hun mensen invulling geven aan de uitvoering van het vastgestelde beleid.

De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, en vertegenwoordigt SKOP in maatschappelijke waardecreatie, in gesprekken met interne en externe stakeholders, in contacten met de brancheorganisatie en met ketenpartners.

De directeur-bestuurder opereert vanuit een basis van vertrouwen, openheid en transparantie, en heeft authentiek leiderschap, integriteit, samenwerking, verbinding en draagvlak hoog in het vaandel. Zonder daarbij het stellen van kaders, het geven van richting aan de organisatie, het delegeren en het sturen op resultaat uit het oog te verliezen.

 

De ideale kandidaat beschikt over de volgende kwaliteiten:

≥ Faciliterend en inspirerend leiderschap: Faciliteert en inspireert alle medewerkers om het beste uit zichzelf te halen.

≥ Open en transparant: Is helder in bedoelingen, handelt integer zonder verborgen agenda en geeft daarmee anderen het vertrouwen om zich op dezelfde wijze open op te stellen.

≥ Verbindend: Is sterk in het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken die de positie van de organisatie versterken.

≥ Ondernemend en daadkrachtig: Creëert, ziet en benut kansen om de positie van de organisatie te verstevigen.

≥ Lef: Durft noodzakelijke beslissingen te nemen, knopen door te hakken en daarnaar te handelen ook wanneer de informatie beperkt is en omstandigheden onzeker of risicovol zijn.

≥ Politiek sensitief: Kent het politieke krachtenveld en weet daar goed mee om te gaan.

 

De nieuwe directeur-bestuurder inspireert tot een professionele samenwerking met:

Het managementteam.

In het managementteam zitten professionele zelfstandige mensen die voor hun taak zijn berekend. Het team is sterk, werkt goed samen en steunt elkaar. Er is diversiteit, kennis en kundigheid, senioriteit, en veel ervaring. Het team bestaat uit een manager HR, twee managers opvang, een manager bedrijfsvoering en een business controller. In dit team staat het organisatiebelang altijd voorop.

De Ondernemingsraad.

De OR heeft een goed overleg met de directeur-bestuurder. Deze is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR). De OR is gewend om vroegtijdig te worden betrokken bij beleidsontwikkeling. De OR heeft tweemaal per jaar overleg met de Raad van Toezicht, eenmaal mét en eenmaal zonder de bestuurder.

De Raad van Toezicht.

Binnen SKOP is governance geregeld in een Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol van de directeur-bestuurder, heeft een aantal wettelijke -statutair vastgelegde- taken en verantwoordelijkheden en is een belangrijk klankbord en een adviseur voor de directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder informeert de Raad en betrekt de Raad bij alle belangrijke beleidsontwikkelingen, strategische aangelegenheden, risicovolle zaken en mediagevoelige gebeurtenissen, en legt verantwoording af aan de Raad over het gevoerd beleid.

Er is sprake van een prima verstandhouding met de Raad.

Arbeidsvoorwaarden:

Het betreft een fulltime functie, in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Er is sprake van een prima salariëring en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Elke vier jaar vindt op basis van goed functioneren een herbenoeming plaats.

Procedure:

Goforcolour begeleidt de werving- en selectieprocedure in opdracht van de Raad van toezicht. Voor het selectietraject zijn verschillende momenten al gepland. U wordt vriendelijk verzocht om hiermee rekening te houden in uw agenda.
Kennismakingsgesprekken met geschikte kandidaten vinden plaats tussen 22 mei en 3 juni.

De eerste ronde selectiegesprekken is gepland op 15 juni, aan het begin van de avond.

De tweede ronde selectiegesprekken is gepland op 22 juni aan het begin van de avond.

Naast een referentieonderzoek kan een assessment deel uitmaken van de selectieprocedure.

Belangstelling:

De wervingsprocedure wordt begeleid door Bettina de Jong van Goforcolour. Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature dan kunt u desgewenst inlichtingen inwinnen bij Bettina de Jong via e-mail info@goforcolour.nl of telefonisch (vanaf 9 mei) 06-54217703. Uw motivatiebrief en CV worden verwacht op de uiterlijk 22 mei.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Go for Colour kan de werving en selectie voor directeuren, bestuurders en toezichthouders of commissarissen voor u doen. In samenwerking met u en uw organisatie wordt een profiel opgesteld, en een traject vormgegeven en gepland met als doel de juiste kandidaat te vinden die bij de functie en de organisatie past.Go for Colour wil bevorderen dat meer vrouwen in topposities worden benoemd. Daarnaast wil Go for Colour bijdragen aan diversiteit in bestuur door ook jonge kandidaten, mensen van kleur en mensen met een migratieachtegrond voor te dragen.Wilt u weten hoe Go for Colour uw werving en selectieproces kan ondersteunen? U kunt Go for Colour hierover vrijblijvend consulteren.
Bent u geïnteresseerd in een functie als bestuurder, toezichthouder of commissaris dan bent u vanzelfsprekend van harte uitgenodigd om contact op te nemen,06 – 54 21 77 03
info@goforcolour.nl