Professionalisering

Leden van een raad van toezicht of commissarissen kunnen behoefte hebben aan allerlei vormen van professionalisering. Bijvoorbeeld:
o Team coaching om als team beter te functioneren
o Individuele coaching om als beginnende toezichthouder sneller effectief te kunnen zijn
o Boardroom Dynamics om als bestuurder en RvT/ RvC elkaar beter te verstaan
o Specifieke onderwerpen als toezichthouden op financiën, toezichthouden op ICT ontwikkelingen, toezichthouden op risico’s voor de organisatie.

Er zijn verschillende manieren om professionaliseringstraject te introduceren. U kunt Go for Colour hierover vrijblijvend consulteren.
06 – 54 21 77 03
info@goforcolour.nl