Samenwerking

Go for Colour heeft een klein netwerk van samenwerkingspartners. Afhankelijk van de opdracht kan een samenwerking worden aangegaan met een professional uit dat netwerk. Te denken valt aan:

  • Juridische deskundigheid bij mediation
  • Een extra mediator
  • Financiële deskundigheid bij organisatie-analyse
  • Marketing en communicatie
  • Een HRM specialist
  • Notulisten bij een zelfevaluatie, of andere bijeenkomst
  • Een RvC van drie ervaren leden die als volwaardige RvC in crisissituaties kan fungeren