Mediation

 

Een conflict is negatief en werkt verstorend, voor zowel werkgever als werknemer. U wilt het zo snel mogelijk oplossen. Maar hoe?

Met de continue wijzigingen in het arbeidsrecht, is het er niet makkelijker op geworden. In het bijzonder de regels over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn onoverzichtelijk voor diegene die niet dagelijks met het arbeidsrecht te maken heeft.
Een fout is snel gemaakt en de gevolgen daarvan kunnen aanzienlijk zijn

Het is juist om die reden aan te bevelen om u zo vroeg mogelijk te laten adviseren over de juridische (on)mogelijkheden in het geval een geschil dreigt te ontstaan of al bestaat en u van deskundige bijstand te voorzien. Wist u bijvoorbeeld dat elk conflict een aantal fasen kent, waarin het snel kan escaleren, en dat per fase een andere aanpak nodig is? De verschillende fasen en oplossingen in het kort.

Fase 1: Relationele Fase; In deze fase is er nog sprake van redelijkheid en begrip, en is een goed gesprek meestal voldoende. Professionele begeleiding van dit gesprek bevordert het gevoel van veiligheid, en maakt dat mensen zich serieus genomen voelen. Mediation kan worden gebruikt om te bespreken op welke manier verder samenwerken gestalte moet krijgen.

Fase 2: Emotionele Fase; In deze fase wint de emotie (angst, boosheid, verdriet) het van de redelijkheid en ratio. Standpunten verharden, terwijl empathie en begrip ver te zoeken zijn. Het is winnen of verliezen. Dit is de fase waarin mediation het meest geschikt is. In deze fase kan mediation leiden tot het herstel van de werkverhoudingen of met wederzijds goedvinden afscheid nemen van elkaar. Beide kunnen in media- tion in goed overleg worden onderzocht.

Fase 3: Vechtfase; In deze fase is het oorlog. Advocaten zijn meestal al ingeschakeld en partijen zijn niet meer bereid om met elkaar aan één tafel in gesprek te gaan. Wanneer er nog wel belangen zijn om een gerechtelijke procedure te voorkomen kan (pendel-)mediation een laatste redmiddel zijn om alsnog zonder procederen tot overeenstemming te komen en de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden te beëindigen. De gemaakte afspraken kunnen door een gespecialiseerde advocaat worden opgesteld of getoetst. Als deze fase te ver is gevorderd kan een rechtszaak volgen.

Het moge duidelijk zijn, dat het voor alle betrokkenen het beste is om conflicten liefst vóór te zijn. Wanneer procedures echter onvermijdelijk zijn, is deskundige (rechts)bijstand door een in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat zeer aan te bevelen.

Go for Colour kan helpen om het juiste gesprek te voeren, door een mediator in te zetten of deskundig arbeids- rechtelijk advies en juridische bijstand te leveren in één of meerdere fase(n) van een conflict. Go for Colour werkt samen met een aantal ervaren juristen en advocaten.

Heeft u behoefte aan een gesprek hierover? U kunt Go for Colour hierover vrijblijvend consulteren.

06 – 54 21 77 03
info@goforcolour.nl