Good Governance

“Good Governance” betekent letterlijk “goed bestuur”. In de visie van Go for Colour is goed bestuur een professionele samenwerking tussen bestuurder(s) en toezichthouders (of commissarissen). Professionele bestuurders en toezichthouders zijn berekend op hun taak, ervaren en kundig, en hebben voldoende tijd voor hun werk.

Daarnaast bezitten ze de persoonlijke vaardigheden die hen helpen om los te laten waar dat kan, stevig te zijn waar dat moet, zoveel afstand te bewaren als nodig is, en zoveel mogelijk alles wat hun aandacht vraagt vriendelijk en toegankelijk tegemoet te treden.

Goed bestuur floreert bij openheid en transparantie, veiligheid en vertrouwen, en leiderschap en integriteit. Maar ook bij diversiteit. Goed bestuur werkt beter als er een maatschappelijk evenwicht is in de top van de organisatie, doordat mannen en vrouwen, mensen van verschillende (migratie)achtergrond, mensen van verschillende leeftijden of religies zijn vertegenwoordigd in bestuur en toezicht.

Wilt u bouwen aan goed bestuur met uw directieteam en raad van bestuur, of wilt u goed bestuur verder ontwikkelen met uw raad van toezicht, of wilt u als voorzitter van een RvT of RvC hierover het gesprek aangaan binnen uw raad?

Heeft u behoefte aan een verkennend gesprek? U kunt Go for Colour hierover vrijblijvend consulteren.

06 – 54 21 77 03
info@goforcolour.nl

SER advies (20-09-2019) Diversiteit in de top, tijd voor versnelling.
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2019/diversiteit-in-de-top.pdf