Go for Colour

Bettina de Jong heeft het bureau in 2005 opgericht. Daarvoor heeft zij gewerkt in de zorg, het HBO-onderwijs en bij Justitie, in functies als manager, directeur en bestuurder. Ze heeft fysiotherapie, bedrijfskunde en organisatie- en veranderkunde gestudeerd.

In 2005 heeft Bettina haar eerste toezichthouderschap aanvaard. In de loop der jaren heeft ze diverse opleidingen gevolgd om zich te ontwikkelen in modern toezichthouderschap. Ook als mediator heeft ze diverse opleidingen gedaan.

Go for Colour heeft zich sinds 2005 ontwikkeld tot een bureau voor executive coaching, mediation en governance met een goede reputatie.

De laatste jaren is Good Governance steeds belangrijker geworden voor Go for Colour.

Goed bestuur krijgt wereldwijd en ook in Nederland steeds meer aandacht. Openheid, transparantie en vertrouwen, alsmede maatschappelijke verantwoordelijkheid krijgen in corporate governance steeds meer aandacht. Raden van toezicht en commissarissen krijgen hiermee te maken en zullen zich hiertoe moeten verhouden en zich erin bekwamen.

Go for Colour richt zich steeds meer op de professionalisering en ontwikkeling van bestuurders en toezichthouders.